Breaking News

Wpis i tłumaczenia pism auta

Niegdyś okres ubiegłego roku kalendarzowego obfitował w stworzonym przez nas kraju w zakupy samochodów z kratką. Minione miesiące przypominały nawet swoiste szaleństwo Polaków w powyższym aspekcie. Powodem zaistniałej sytuacji była planowana na styczeń obecnego roku zmiana regulacji prawnych, dotyczących odliczenia podatku VAT. Odbiorcy wehikułów z kratką mieli dotychczas możliwość odliczenia całej kwoty podatku od towaru oraz usług, a aktualnie mogą to uczynić wyłącznie w sześćdziesięciu odsetkach zaległego państwu VATu. Podatnicy zatem znowu utracili część własnych praw, a ustawę przekonstruowano na ich niekorzyść.

Chwilowo z naliczonego podatku nie wolno odliczyć więcej, aniżeli 6 tysięcy złotych, a branża automobilowa notuje spadek sprzedaży wskazanych modeli wozów. Bariery nie dotyczą wyłącznie samochodów ciężarowych(o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony). W wypadku zakupu takich pojazdów nadal wolno odliczyć pełny podatek i VAT od paliwa niezbędnego do ich poruszania się po drogach – tutaj pomoże http://www.voal-lublin.pl/. Polacy żyją chwilowo w dobie emigracji oraz licznych podróży zarobkowych po za granice terytorium stworzonego przez nas kraju. W szeregu przypadków też z czasowych pobytów zagranicznych wracają do Polski zakupionym na obczyźnie samochodem. Wtedy właśnie nadchodzi dla nich zagmatwany moment zarejestrowania pojazdu we należytym polskim urzędzie.

Aktualny spór prawny dotyczy akcyzy.W jaki sposób najprędzej po przyjeździe powinniśmy wystąpić ze stosownymi wnioskami do odpowiednich narządów, by przejść pozytywnie przez procedurę rejestracji stworzonego przez nas auta. Naczelnik Urzędu Celnego zobowiązany jest wydać nam zaświadczenie, stwierdzające zwolnienie pojazdu od akcyzy, jaką uiściliśmy w innym państwie. Urząd Skarbowy natomiast powinien poświadczyć brak obowiązku opłaty podatku od towarów oraz usług z tytułu przywozu środka transportu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętajmy jednak, że wydane poświadczenia posiadają ważność tylko jeżeli chodzi o naszą najlepszą osobę. Świadczy to, że nie zarejestrujemy samochodu np. na małżonka lub dziecko.

Dodaj komentarz